Hydrosykloni

  • Hydro Cyclone Used For Classifier Gold Copper Silver Graphite

    Hydrosykloni, jota käytetään luokittimeen kultaa kuparihopeagrafiittia

    Hydrosykloni on erittäin tehokas erotuslaitteisto, joka hyödyntää keskipakokenttää kaksifaasisen nesteen erottamiseen ja jota on käytetty luokituksessa, sakeuttamisessa, denesteytys, deslimingerotus, pesu ja muut prosessit.Lietettä syötetään sykloniin tuloaukon kautta tangentiaalisessa tai evoluutiossa (riippuen tulopään syöttötavasta).Keskipakovoiman vaikutuksesta suuret hiukkaset liikkuvat alaspäin ulompaa pyörrevirtausta pitkin ja purkautuvat kärjen kautta alivirtauksena, kun taas hienot hiukkaset liikkuvat ylöspäin sisäisen pyörteisen virtauksen kautta ja poistuvat kärjen etsimestä ylivuotona.